Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Zlepšuje použitie elektronického monitorovacieho zariadenia „helping hand“ compliance pri liečbe telmisartanom? výsledky randomizovanej štúdie coast
Daniel Pella
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Dostatočná compliance pri antihypertenzívnej liečbe je jedným z rozhodujúcich faktorov jej účinnosti. Cieľom randomizovanej, neintervenčnej klinickej štúdie COAST s telmisartanom v dávke 40 alebo 80 mg denne bolo nielen dokázať efektivitu a bezpečnosť tejto liečby, ale aj zhodnotiť možný vplyv elektronického monitorovacieho zariadenia Helping Hand (HH) na zlepšenie compliance pri liečbe, a teda aj na zvýšenie jej účinnosti. V štúdii s cross-over dizajnom bolo do skupiny A randomizovaných 349 pacientov (najprv liečba telmisartanom s použitím HH počas 6 mesiacov, potom ďalších 6 mesiacov liečba telmisartanom bez HH) a do skupiny B 178 pacientov (najprv liečba bez HH, po 6 mesiacoch až do konca 12. mesiaca s HH). V oboch štúdiových skupinách došlo v priebehu liečby k štatisticky signifikantnému poklesu systolického a diastolického krvného tlaku (bez štatisticky významného rozdielu medzi obomi ramenami). Použitie HH viedlo celkovo u 63 % z nich k zlepšeniu compliance (p = NS), pričom signifikantne viac sa zlepšila compliance v skupine B ako A (73,6 % vs 56,0 %; p < 0,001). Liečba telmisartanom bola v oboch skupinách veľmi dobre tolerovaná a bezpečná (nesignifikantné rozdiely medzi skupinami A a B). Nežiaduce účinky liečby boli veľmi zriedkavé a mierne.
artériová hypertenzia telmisartan COAST Helping Hand
Interná med. 2011; 11 (1): 31-36
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by