Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
Zmeny feto-fetálnej cirkulácie pred liečbou a po liečbe fetoskopickou laserovou koaguláciou monochoriálnejbiamniálnej gravidity s TTTS IV. stupňa a následný peripartálny manažment so zameraním na timing pôrodu – kazuistika
M. Vagaská, A. Bašková, K. Biháriová, D. Micenková, M. Vodecký, J. Višňovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
SÚHRN

Incidencia viacplodovej tehotnosti v súčasnosti stúpa. Viacplodové tehotenstvo je
spojené s vyšším rizikom perinatálnej mortality a morbidity, ktoré je vyššie u monochoriálnych
dvojčiat v porovnaní s bichoriálnymi. Prítomnosť cievnych anastomóz
v spoločnej placente monochoriálnych gravidít zodpovedá za vznik viacerých
špecifických komplikácií. Jednou z najvážnejších je transfúzny syndróm. Jeho incidencia
je 15 – 20 % monochoriálnych biamniálnych gemín, celkovo 4 % všetkých
dvojčiat. V našej kazuistike je opísaný prípad transfúzneho syndrómu s hydropsom
jedného plodu (IV. štádium), diagnostikovaný už v 15. týždni tehotenstva. Pre hroziace
odumretie obidvoch plodov bolo potrebné už v 17. týždni gravidity pristúpiť
k fetoskopicky riadenej laserovej fotokoagulácii aj s vedomím vysokého rizika predčasného
odtoku plodovej vody. Operačným zásahom a ďalším manažmentom sa podarilo
oddialiť pôrod do 34. týždňa, keď sa tehotenstvo úspešne ukončilo cisárskym
rezom s následným prežitím obidvoch detí.

SUMMARY

The incidence of multiple pregnancy is rising, mainly due to advanced maternal age
and widespread use of assisted reproduction techniques. Twin pregnancy is associated
with a high risk of perinatal mortality and morbidity, which is higher in monochorionic
twins comparing with dichorionic ones. Presence of vascular anastomoses
in monochorionic placentas are responsible of specific complications such as the twin
to twin transfusion syndrome. Its incidence is 15-20 % of monochorionic-diamniotic
107
pregnancies, generally 4 % of all twins. We report the 4th grade of TTTS with hydrops
of one of twins, which was diagnosed early in the 15th week of pregnancy. According
to the risk of demise, the foetoscopic laser coagulation was realized in the 17th week
despite the high risk of premature rupture of membranes. By foetoscopic laser surgery
and subsequent management, we could successfully end the pregnancy in the
34th week by caesarean section with the survival of both twins.

Keywords: multiple pregnancy, twin to twin transfusion syndrome, management, fetoscopic
laser coagulation, TTTS
viacplodová tehotnosť transfúzny syndróm dvojčiat manažment fetoskopická laserová koagulácia TTTS
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 106 – 110
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by