Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Zmeny koncentrácie oxytocínu u detí
Katarína Pozorčiaková, Martina Michalovičová, Jarmila Vojtková, Zuzana Sňahničanová, Mária Jančinová, Miriam Čiljaková, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Oxytocín je známy svojimi úlohami počas pôrodu a laktácie či pre sociálne funkcie. Do popredia sa dostávajú jeho metabolické
funkcie. Štúdie poukazujú na zmeny koncentrácie oxytocínu u detí s autizmom, depresiou. U obéznych ľudí boli
zaznamenané znížené koncentrácie oxytocínu. Ukazuje sa, že oxytocín môže slúžiť ako marker v identifikácii jedincov
s rizikom metabolického syndrómu. Silná asociácia medzi periférnou a centrálnou koncentráciou oxytocínu je po intranazálnom
podaní oxytocínu a experimentálne navodenom strese.
oxytocín obezita autizmus
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (4): 207-209
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by