Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Zmeny názorov na vezikoureterový reflux
Miroslav Šašinka, Katarína Furková, Ľudmila Podracká
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2006
Ostatné roky priniesli podstatné zmeny názorov na vezikoureterový reflux (VUR) a tzv. refluxovú nefropatiu, ktorá má zvlášť nepriaznivú prognózu. Dnes vieme, že drvivá väčšina VUR je v skutočnosti autozómovo dominantne dedičná choroba, t.j. nevyvolávajú ju opakované infekcie uropoetického systému. Platí aj opačný vzťah – VUR podstatne nezvyšuje počet recidivujúcich infekcií uropoetického systému a nie je priamou príčinou refluxovej nefropatie. V diagnostike VUR sa začína uplatňovať USG-cystografia s použitím mikrobublinkových roztokov, pre diagnózu refluxovej nefropatie je najspoľahlivejší sken s 99mTcDMSA. V terapii nie sú žiadne výhody chirurgickej liečby pred konzervatívnou terapiou a jednoznačne sa nepotvrdili výhody dlhodobej antimikróbnej liečby pred včasnou krátkodobou liečbou každej novovzniknutej infekcie uropoetického systému.
vezikoureterový reflux refluxová nefropatia infekcia uropoetického systému jazvy obličiek gén pre uroplakín III a cytokeratín USG-cystografia dlhodobá profylaktická antimikróbna liečb
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (5): 269 - 273
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by