Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologické infekcie
Zmeny v spektre a antimikrobiálnej citlivosti uropatogénov pri vstupnom vyšetrení hospitalizovaných pacientov
Jaroslav Beck, Ladislav Valanský
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Cieľ práce: Naším cieľom bolo zistiť, či nedošlo k zmenám antibiotickej citlivosti u pacientov s komunitnou infekciou močových ciest v čase prijatia na urologickú kliniku, pri porovnaní aktuálnych výsledkov a údajov spred 12 rokov. Taktiež sme stanovovali zastúpenie jednotlivých uropatogénov. Vyhodnocovanie antibiotickej rezistencie a prehľad o lokálnom spektre uropatogénov sú nevyhnutné na určenie vhodnej a dostatočne efektívnej empirickej liečby infekcie močových ciest u pacientov prijatých na urologické lôžkové oddelenie. Materiál a metódy: Retrospektívne sme analyzovali 374 pozitívnych prvých kultivácií moču u 350 pacientov so signifikantnou bakteriúriou, prijatých na urologickú kliniku v dvoch obdobiach. Prvé bolo počas rokov 1996, 1997 a druhé v roku 2009. Antimikrobiálna citlivosť bola stanovená podľa protokolu Clinical and Laboratory Standards Institute a ďalej štatisticky vyhodnotená pomocou chi-kvadrátového testovania. Výsledky: Najčastejším uropatogénom v roku 2009 bola Escherichia coli s 71,2 % výskytom. Ďalej nasledovala Klebsiella (8,2 %), Enteroccocus (7,3 %), Pseudomonas (3,7 %) a ostatné (9,6 %). Analýza antimikrobiálnej citlivosti Escherichia coli ukázala, že nitrofurantoín vykazoval nízke hodnoty rezistencie v prvom aj v druhom sledovanom období (5,9 % a 5,1 %, v tomto poradí). V roku 2009 sme zaznamenali až trojnásobne vyššie hodnoty rezistencie proti ciprofloxacínu ako v rokoch 1996 a 1997 (p < 0,001). Rezistencia proti co-trimoxazolu sa znížila, ale stále zostáva na vysokej úrovni 25,8 %. Cefuroxim spolu s cefotaximom vykazujú vysokú antimikrobiálnu aktivitu s rezistenciou 10,1 % a 5,1 % v roku 2009. Meropenem, piperacilín, gentamicín a kolistín sú veľmi účinné pri parenterálnej forme antibiotickej liečby. Záver: Masové používanie (zneužívanie) niektorých druhov antibiotík, napríklad fluorochinolónov, v poslednom období môže viesť k vysokým hodnotám mikrobiálnej rezistencie. Zistili sme až trojnásobný nárast rezistencie proti ciprofloxacínu pri najčastejšom uropatogéne Escherichia coli. Na dosiahnutie účinnej liečby a profylaxie uroinfekcií je nevyhnutné priebežne sledovať hladiny lokálnej rezistencie uropatogénov. Nitrofurantoín a cefuroxim môžu byť v súčasnosti jednou z alternatív vhodnej antimikrobiálnej liečby.
uropatogény antimikrobiálna citlivosť ciprofloxacín
Klin. urol. 2011; 7 (1): 11-14
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by