Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Změny v tkáni ledviny u traumat nižších stupňů – experimentální trauma ledvin prasete domácího
Robert Grill, František Záťura
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2006
Cíl práce: Získání základních poznatků o druhu a rozsahu poranění tkání ledviny u poranění nižších stupňů popisem makroskopických změn v korelaci s ultrasonografickým vyšetřením. Materiál a metody: čerstvé ledviny prasete domácího (Sus strofa f. domestica) užité k experimentálně provedenému traumatu, definovanému pádovou rychlostí 5 m/s s makroskopickým a ultrasonografickým vyšetřením posttraumatických změn. Výsledky: Makroskopicky byly prokázány vícečetné ruptury parenchymu, které nebyly v prostorové korelaci s méně četnými rupturami kapsuly. Nebylo prokázáno poranění dutého systému. Ultrasonografické vyšetření prokázalo nejlépe přítomnost extravasátu, méně úspěšné je při detekci drobnějších ruptur. Nebezpečím je nezobrazení ruptury, která se nalézá ve stejné rovině, jako signál snímače. Závěr: Experiment přinesl poznání traumatických změn nižších stupňů v tkání ledviny z hlediska makroskopického pozorování a vymezil možnosti ultrasonografické detekce těchto změn. Zároveň ukázal na vhodnost užití dalších metod v poznávání těchto změn.
Klíčová slova: trauma ledviny, experimentální trauma prasečí ledviny
Klin. urol. 2006; 2 (2): 105 - 108
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by