Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Zosilnenie inkretínového účinku ako nový terapeutický prístup v liečbe diabetes mellitus 2. typu
Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2006
Inzulínová rezistencia a deficit inzulínovej sekrécie sú dva základné patogenetické mechanizmy v rozvoji diabetes mellitus 2. typu a doterajšie liečebné modality vychádzali z ich ovplyvnenia. Deriváty sulfonylurey stimulujú sekréciu inzulínu nezávisle od príjmu potravy. Príjem potravy za fyziologických podmienok vyvoláva v tenkom čreve sekréciu inkretínov schopných stimulovať sekréciu inzulínu v β-bunkách pankreasu, z ktorých najväčší efekt má glukagónu podobný peptid 1 (GLP-1). Vzhľadom na krátky polčas tejto látky, ktorá je degradovaná enzýmom dipeptidylpeptidáza IV (DPP-IV), boli v posledných rokoch vyvinuté dve skupiny liekov, ktorých podanie vedie k zvýšeniu inkretínového efektu. Analógy GLP-1 (exenatid a liraglutid) nie sú degradované DPP-IV, preto ich možno podávať subkutánne. Okrem stimulácie sekrécie inzulínu sú tieto lieky schopné potlačiť sekréciu glukagónu, spomaliť vyprázdňovanie žalúdka a potlačiť chuť do jedla. Okrem zlepšenia glykemickej kompenzácie (redukcia HbA1c o približne 1 %) vedú analógy GLP-1 aj k redukcii telesnej hmotnosti. Inhibítory DPP-IV (sitagliptín a vildagliptín) možno podávať perorálne. Ich efekt na glykemickú kompenzáciu je podobný ako pri analógoch GLP-1, ale nevedú k redukcii hmotnosti. Zosilnenie inkretínového účinku je novým, nádejným spôsobom liečby diabetes mellitus 2. typu.
diabetes mellitus 2. typu deficit sekrécie inzulínu inkretíny analógy GLP-1 inhibítory DPP-IV
Interná med. 2006; 6 (12): 668-671
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by