Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Zriedkavá izolovaná metastáza karcinómu prostaty do semenníka
Patrícia Horváthová, Vladimíra Sobolová, Vincent Nagy, Pavol Dubinský
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2021
Izolovaná metastáza do semenníka u pacientov s karcinómom prostaty je zriedkavá. Prezentujeme pacienta po radikálnej prostatektómii pre karcinóm prostaty s lokálne pokročilým nálezom, s následnou záchrannou rádioterapiou s krátkou androgénovou deprivačnou terapiou. Päť rokov od onkologickej liečby napriek optimálnemu manažmentu došlo k biochemickej progresii, pre ktorú bola u pacienta realizovaná pozitrónová emisná počítačová tomografia gáliom značeným prostaticky špecifickým membránovým antigénom (68Ga-PSMA PET/CT). Bola nájdená izolovaná metastáza v pravom semenníku, ktorý bol následne resekovaný. Patologické vyšetrenie potvrdilo metastázu adenokarcinómu prostaty.

Rare isolated testicular metastasis of the prostatic carcinoma
Isolated testicular metastasis in patients with prostate cancer is uncommon. We present a patient after radical prostatectomy for prostate cancer with a locally advanced finding, followed by rescue radiotherapy with short-term androgen deprivation therapy. Five years after oncological treatment, despite optimal management, biochemical progression occurred, for which the patient underwent Galium-68 Prostate-Specific Membrane Antigen labelled positron emission tomography/computed tomography (68Ga-PSMA PET/CT). An isolated metastasis was found in the right testicle, which was subsequently resected. Pathological examination confirmed metastasis of prostate adenocarcinoma.
Keywords: Prostate cancer, metastasis, testicle, 68Ga-PSMA PET/CT


karcinóm prostaty metastáza semenník 68Ga-PSMA PET/CT
Klin urol 2021; 17 (1): 36 - 37
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by