Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Zriedkavejšia kombinácia klinických a laboratórnych príznakov pri primárnej hypotyreóze – hoffmannov syndróm?
Dušan Trejbal, Dana Šolcová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2007
Mladý, 26-ročný pacient, ktorý bol niekoľko rokov dispenzarizovaný pre výššie sérové koncentrácie aspartátaminotransferázy (AST), alanínaminotransferázy (ALT) a kreatinínu, bol prijatý na vydiferencovanie na internú kliniku pre pretrvávajúce myalgie, artralgie a pocity stuhnutosti svalov. Pri prijatí sme v laboratórnom náleze okrem stredne zvýšených koncentrácií AST a ALT zistili aj výrazný vzostup sérovej kreatínkinázy (CK), vyššie koncentrácie celkového cholesterolu, kreatinínu a tiež mierne zvýšené hodnoty niektorých nádorových markerov. V objektívnom klinickom obraze dominovala somatická asténia, alopécia a sklon k bradykardii. Výrazne zvýšená koncentrácia tyreotropného hormónu (TSH) a nízka koncentrácia voľného tyroxínu (FT4) potvrdili diagnózu rozvinutej primárnej hypotyreózy. Pri tyreoidálnej substitúcii (l-tyroxín 100 µg denne) došlo počas 3 mesiacov k ústupu subjektívnych ťažkostí a ku kompletnej normalizácii laboratórneho nálezu. Uvedený klinický nález (myalgie, stuhnutosť svalov, atralgie), zvýšené koncentrácie CK, AST, ALT a výborná odpoveď na substitučnú liečbu môžu znamenať včasné štádium tzv. Hoffmannovho syndrómu.
primárna hypotyreóza Hoffmannov syndróm
Interná med. 2007; 7 (7-8): 416-419
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by