Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KAZUISTIKY
Zriedkavý prípad lupusu indukovaného liečivami a eozinofilnej pneumónie po sulfasalazíne
Katarína Bánska, Oľga Lukáčová
Pri reumatoidnej artritíde (RA) žiadny iný orgánový systém nemá také diverzifikované klinické a histopatologické prejavy ako práve respiračný systém. V rámci tzv. reumatických pľúc môže byť postihnutý ktorýkoľvek kompartment pľúc (dýchacie cesty, interstícium, cievy, pleura). Aj samotná liečba RA môže indukovať pľúcne ochorenie (tzv. pľúcna toxicita indukovaná liekmi), často sprevádzaná systémovými prejavmi. V našej kazuistike opisujeme prípad 54-ročnej pacientky so séronegatívnou RA na dlhoročnej liečbe sulfasalazínom (SSZ), u ktorej došlo k ťažkej progresívnej deteriorácii klinického stavu v priebehu mesiacov, ktorá sa dávala do súvislosti s recidivujúcou embolizáciou do pľúc a multisystémovým zápalovým syndrómom po miernom COVID-19.

A rare case of drug-induced lupus and eosinophilic pneumonia after sulfasalazine
In rheumatoid arthritis (RA), no other organ system manifests such diverse features as the respiratory system. In rheumatoid lungs, all lung compartments may be involved (the airways, interstitium, vessels and pleura). Moreover, therapy of RA may induce lung toxicity, often accompanied by systemic manifestations. In this case report, we describe a 54-year-old woman with seronegative RA, on long-term treatment with sulfasalazine (SSZ), whose condition progressively deteriorated for several months, which was related to thromboembolic events and misinterpreted as multisystem inflammatory syndrome after mild COVID 19.
Keywords: sulfasalazine-induced lung disease, eosinophilic pneumonia, drug-induced lupus
liekové poškodenie pľúc pri sulfasalazíne eozinofilná pneumónia lupus indukovaný liekmi
Interná med. 2022; 22 (7-8): 340-344
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by