Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Zvláštnosti liečby akútneho infarktu myokardu u diabetika v porovnaní s nediabetikom
Peter Mikeš, Ján Murín, Wisam Ghanem, Juraj Papinčák, František Mikla
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2004
Diabetici s akútnym infarktom myokardu (AIM) majú horšiu prognózu ako nediabetici a to v akútnom štádiu ochorenia i v dlhodobom meradle. Hlavným cieľom liečby je: zmenšenie rozsahu infarktového ložiska v akútnej fáze a zastavenie progresie aterosklerotického procesu v poinfarktovom období. Terapeutické postupy na dosiahnutie tohto cieľa sú v podstate rovnaké, základným rozdielom v terapii diabetika v porovnaní s nediabetikom s AIM zostáva prísna kontrola glykémie, a to v periinfarktovom období, ako aj v období po infarkte myokardu, agresívna hypolipidemická liečba a v poinfarktovom období u diabetika uprednostnenie aortokoronárneho by-passu pred perkutánnou revaskularizáciou.
akútny infarkt myokardu diabetes mellitus liečba
Interná med. 2004; 4 (6): 366 - 369
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by