Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Zvláštnosti pneumónií vo vyššom veku
Štefan Krajčík, Tatiana Hanisková, Peter Mikus
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2011
Výskyt pneumónií sa zvyšuje a mortalita hospitalizovaných pacientov s pneumóniou rastie. Väčšinu pacientov tvoria starí ľudia následkom ľahšieho preniknutia infekcie do dolných dýchacích ciest a oslabenia imunity. Prejavy pneumónie v starobe môžu byť nenápadné a atypické. Prognóza pneumónie je horšia. Žiaľ stanovenie pôvodcu pneumónie sa podarí u menej ako 50 % starších ľudí. Oneskorené zahájenie antibiotickej liečby zhoršuje prognózu a tak musí byť empirická liečba zahájená čo najrýchlejšie. Pre výber antibiotika je dôležité miesto vzniku pneumónie. V komunite je liečba cielená hlavne na Streptococcus pneumoniae. U pacientov s pneumóniou asociovanou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti by mala byť zameraná na Gramnegatívne baktérie.
pneumónia respiračné infekcie staroba poruchy prehĺtania
Interná med. 2011; 11 (3): 133-137
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by