NAŠE ČASOPISY
Kedykoľvek kliknite pre zobrazenie ponuky naších časopisov.
ODKAZY NA SÚVISIACE STRÁNKY

Lekárska fakulta KE: www.lf.upjs.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta BA: www.fmed.uniba.sk
Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine: www.jfmed.uniba.sk

Slovenská lekárska spoločnosť: www.sls.sk

Slovenská internistická spoločnosť: www.internistickaspolocnost.sk

Slovenská kardiologická spoločnosť: www.cardiology.sk

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť: www.sgps.sk

Slovenská gastroenterologická spoločnosť: www.sgssls.sk

Slovenská urologická spoločnosť: www.sus.sk/index.php

Slovenská neurologická spoločnosť: www.ehealth.sk

Slovenská pediatrická spoločnosť: www.sls-sps.sk

Slovenská spoločnosť pre ORL: www.sso.sk

Slovenská farmaceutická spoločnosť: www.sfs.herba.sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv: www.sukl.sk

Český zdravotnícky portál: www.medicina.cz

Svet zdravia: www.zdravie.sk
Všeobecná zdravotná tématika pre laickú verejnosť
so zameraním na kvalitu informácii

Slovenský Červený kríž: www.redcross.sk
Oficiálny web Slovenského Červeného kríža SČK

Ministerstvo zdravotníctva SR: www.health.gov.sk

Kolorektálny karcinóm: www.krca.sk

Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých SLS: www.svld.sk
Kontaktujte nás
A-medi management, s.r.o.
Stromová 13
831 01 Bratislava, Slovensko
Telefonický kontakt
+421 (2) 55 64 72 47
Kontaktný e-mail
amedi@amedi.sk
Sociálne spojenie
©2017 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.
navrhol, nakreslil, naprogramoval a rozhýbal webdizajn.glirp.sk