Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Amedi.sk
Tipy na knihy
Vedecká monografia Fyzioterapia v urológii, gynekológii a pôrodníctve je určená špecialistom a odborníkom v oblasti fyzioterapie (fyzioterapeutom, lekárom a ďalším zdravotníckym pracovníkom).
Zámer zostaviť stručnú učebnicu kardiológie sa zrodil so vznikom Kardiologickej kliniky LFUK a NÚSCH, a....
Moderná pediatrická propedeutika prináša doposiaľ najkomplexnejší pohľad na vyšetrenie detského pacienta vo všetkých vekových kategóriách...
Hlavný rizikový faktor v etiopatogenéze aterosklerózy a jej komplikácií je dyslipoproteinémia.
Nová kniha pre pacientov Predstavujeme Vám druhé rozšírené vydanie mimoriadne úspešnej publikácie pre pacientov Život...