Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Fakturačné údaje – Amedi.sk
Home Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

by Frantisek Plecho
A-medi management, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
E-mail: amedi@amedi.sk

IČO: 44057717
DIČ: 2022572442
IČ-DPH: SK2022572442

Bankové spojenie: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahr. banky
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX