Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Naše služby – Amedi.sk
Home Naše služby

Naše služby

by Tester1 Valllue, Ing.

Našim hlavným poslaním je vzdelávanie lekárov. Prispievame tak k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti.

Zabezpečujeme prípravu odborných podujatí, kongresov, konferencií, seminárov, webinárov a systémov elektronického vzdelávania. Realizujeme spracovanie autodidakticých testov, ktoré sú ohodnotené kreditmi systému CME. Cieľom podujatí je zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania a šírenie najnovších poznatkov z medicínskej praxe.

Autorom kníh a článkov pomáhame pripravovať a vydávať odborné publikácie, a odborné periodiká pre rôzne medicínske profesie, Publikácie a periodiká slúžia ako doplnková forma vzdelávania lekárov.

Realizujeme projekty vzdelávania a podpory komunikácie v oblasti zdravia.  Pomáhame vytvárať pacientské organizácie, ktorých účelom je spájať pacientov, ich rodinných príslušníkov, priateľov, lekárov a všetkých, ktorí im chcú spoločne pomáhať. Pre zvýšenie dosahu informácií zabezpečíme tlačovú konferenciu alebo digitálnu kampaň. Podporujeme odborné lekárske organizácie v ich činnosti poskytovaním komunikačných nástrojov a nástrojov na zber údajov.

Pri organizácií podujatí a projektov a pri vydávaní publikácií zabezpečujeme grafický dizajn a prípravu webových stránkok, tlač a distribúciu.

Vieme zabezpečiť digitálne kampane a mediálnu komunikáciu, ako podporné nástroje k zvyšovaniu povedomia verejnosti o jednotlivých ochoreniach.

Symbióza vydavateľskej činnosti s prípravou podujatí a projektov poskytuje pre jednotlivé piliere vzdelávania vysokú mieru synergie. Spolupracujeme s lekármi, lekárskymi organizáciami, redakčnými radami a odborníkmi, ktorí aktívne prispievajú k vzdelávaniu ostatných. Vedieme databázy lekárov, ktorí majú záujem o vzdelávanie efektívnou formou podľa svojej profesie a odborného zamerania.

Náš tím tvoria skúsení odborníci, ktorí vedia ponúknuť riešenia šité na mieru. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, snažíme sa nájsť najlepšie riešenia. Našou hlavnou výhodou je komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti zdravotného vzdelávania a povedomia. Špecializujeme sa výhradne na oblasť zdravotníctva, kde zabezpečujeme projekty do posledného detailu.

Naše skúsenosti, výsledky, množstvo zorganizovaných podujatí, vydaných publikácií a realizovaných projektov ukazujú, akú dlhú cestu sme prešli. Touto cestou chceme kráčať ďalej. Budeme rozvíjať naše znalosti, nástroje a procesy tak, aby sme poskytovali služby najvyššieho štandardu.

Sme radi, že ste nám dali príležitosť napĺňať naše poslanie.

 Ing. Helena Šurinová
Výkonná riaditeľka A-medi management

hela-web-337x337
amedi-o-nas-icony-podujatia

Zabezpečenie odborných podujatí

amedi-o-nas-icony-webinare

Webináre a online vzdelávanie

amedi-o-nas-icony-projekty

Projekty pre zlepšenie komunikácie a povedomia

amedi-o-nas-icony-tlac-konferencie

Tlačové konferencie

amedi-o-nas-icony-vydat-knihu

Chcete vydať knihu, odbornú medicínsku literatúru, alebo učebnicu?

amedi-o-nas-icony-pediodika

Vydávanie odborných periodík

amedi-o-nas-icony-studio

Grafické štúdio a DTP

amedi-o-nas-icony-dig-kampane

Digitálne kampane a mediálna komunikácia

amedi-o-nas-icony-podujatia-blue

Zabezpečenie odborných podujatí

Pripravíme a organizačne zastrešíme pre Vás:

 • Odborné kongresy a konferencie,
 • Vzdelávacie semináre
 • Webináre
 • Systémy kontinuálneho vzdelávania
 • Tlačové konferencie

V rámci podujatí poskytujeme komplexné služby:

 • Spracovanie programu
 • Vytvorenie webu podujatia, registračné formuláre, online registrácia
 • Koordinácia aktívnych účastníkov podujatia – prezentujúcich
 • Zabezpečenie priestorov, ubytovania, dopravy pre účastníkov
 • Registrácia, hostesky
 • Zabezpečenie osvetlenia, ozvučenia, nahrávania, streamovania, hlasovania
 • Autodidaktické testy pre účastníkov
 • Vyhodnotenie podujatia
ikony-amedi-o-nas-blue-background-blue

Webináre a online vzdelávanie

Elektronické vzdelávanie je modernou formou transferu vedomostí. Počas pandémie Covid-19 to v mnohých prípadoch bola jediná možná forma vzdelávania. Jej popularita aj po skončení pandémie stále narastá. Pre podporu online vzdelávania poskytujeme služby:

 • Live streamy, offline webináre na viacerých platformách
 • Vlastný web online podujatia s grafikou podľa požiadaviek klienta
 • Projekty pre kontinuálne a modulárne vzdelávanie
 • Záznam dostupný 6 mesiacov alebo podľa dohody
 • Technická podpora, nahrávanie, strih, streaming, podpora prednášajúcich
 • Platené vysielacie kanály
 • CME akreditácia v príslušnej komore, AD testy
 • Využitie idatabáz A-medi (viac ako 25 tisíc kontaktov) pre oslovenie cieľovej skupiny vzdelávania
 • Štatistiky
amedi-o-nas-icony-projekty-blue

Projekty pre zlepšenie komunikácie a povedomia

Realizujeme projekty pre kontinuálne vzdelávanie, zlepšenie komunikácie medzi cieľovými skupinami, podporu výmeny informácií, projekty zvyšovania povedomia o ochoreniach a ich prevencii, projekty pre zber a spracovanie údajov, marketingové kampane a ich vyhodnotenie. Pomôžeme vymyslieť a zrealizovať komplexnú stratégiu propagácie cieľov zdravotného vzdelávania.

Projekty realizujeme pre našich klientov : odborné lekárske organizácie a odborníkov z oblasti zdravotníctva, farmaceutické spoločnosti.

Cieľovými skupinami pre naše projekty sú:

 • Lekári, lekárske stavovské organizácie
 • Verejnosť
 • Pacienské združenia a pacienti so spoločnými problémami
amedi-o-nas-icony-tlac-konferencie-blue

Tlačové konferencie

Zorganizujeme pre Vás tlačovú konferenciu. V prípade Vášho záujmu Vám pošleme detailný rozpis služieb, ktoré pri tom zabezepčujeme:

 • Príprava TK
 • Návrh tém a zostavenie tematických okruhov
 • Koordinácia speakerov
 • Príprava priestorov
 • Web, registrácia
 • Rozpočet
 • Medializácia, mediálny monitoring
 • Textové spracovanie TK
 • Kompletizovanie presskitov a materiálov pre médiá
 • Technické zabezpečenie podujatia
 • Moderátor
 • Fotograf
 • Vyhodnotenie – príprava mediáneho výstupu
amedi-o-nas-icony-vydat-knihu-blue

Chcete vydať knihu, odbornú medicínsku literatúru, alebo učebnicu?

Zabezpečíme pre Vás:

 • Finančný manažment a poradenstvo.
 • Vizuál a spracovanie grafiky knihy, DTP príprava.
 • Dizajn a vizuál obálky knihy.
 • Jazykové úpravy, korektúry a ich zapracovanie.
 • Preklady do iných jazykov.
 • Pridelenie ISBN čísla.
 • Tlač knihy.
 • Marketing a medializácia publikácie.
 • Distribúcia a predaj.
 • Logistika a doprava.

Publikácie, ktoré sme vydali, môžete zakúpiť cez náš e-shop.

amedi-o-nas-icony-pediodika-bue

Vydávanie odborných periodík

Odborné lekárske časopisy vydávame a distribujeme už viac ako 20 rokov. Naše časopisy :

 • sú prakticky zamerané, preferujú a podporujú publikácie renomovaných slovenských a zahraničných odborníkov.
 • sú distribuované všetkým predplatiteľom a vybraným členom lekárskych spoločností a komôr.
 • časť nákladu je k dispozícii pre návštevníkov a vystavovateľov ako súčasť materiálov na odborne zameraných konferenciách, kongresoch a seminároch.

Pri vydávani časopisov pokrývame tieto činnosti:

 • Redakčné práce, edičný plán, podpora pre odbornú redakčnú radu
 • Komunikácia s autormi
 • Zabezpečenie odborných recenzií a jazykových korektúr
 • Preklady
 • Grafické spracovanie
 • Tlač a distribúcia
 • Predplatné
 • Autodidaktické testy k jednotivým vydaniam
 • Inzercia a reklama
amedi-o-nas-icony-studio-blue

Grafické štúdio a DTP

Dobrá grafika nie je o tom, či Vám ladí farebná paleta, alebo či máte pekný bezpätkový font.

Dobrý grafický design ľuďom pomáha, vyvoláva v ich podvedomí pozitívne emócie a to je jeho pridanou hodnotou. Zverte nám Vašu predstavu a my ju prevedieme pomocou kreatívneho myslenia do digitálnej podoby. U nás získate najkvalitnejšie prevedenie vďaka dlhoročným skúsenostiam s tvorbou printových materiálov.

 • Design časopisov a kníh.
 • Corporate identity – logo, vizitky, hlavičkové papiere atď.
 • Reklamné tlačoviny – letáky, plagáty, bannery, roll-upy atď.
 • Design podujatia – pozvánky, program, inzercie, menovky, suplement abstraktov, príprava a tlač certifikátov.
 • Online registrácia na podujatie.
 • Návrh a realizácia webstránok.
 • Tvorba prezentácií.
amedi-o-nas-icony-dig-kampane-blue

Digitálne kampane a mediálna komunikácia

Vrámci Projektov Podujatí, ktoré zabezpečujeme pre našich klientov, poskytujeme aj služby digitálneho marketingu.

Vytvárame kampane, ktorých cieľovou skupinou je laická, alebo odborná verejnosť, so zamierením na definované cieľové segmenty.

Nastavením správnej stratégie cesty užívateľa vieme dosiahnuť požadované výsledky, ktorými sú záchyt nových pacientov, aktivizácia pacientov, komunikácia na odbornú verejnosť prostredníctvom správne zvolených kanálov, či priamy marketing OTC produktov, zameraný na zvýšenie predaja produktu.

Kampaň cielenú na laickú verejnosť vieme spustiť aj cez naše projektové platformy. Takto sme realizovali kampane v projektoch www.tyzdenprevencie.sk, www.spolumozeme.sk, www.lekarizenam.sk.

Odbornú verejnosť vieme osloviť prostredníctvom našej platformy www.MedConnect.sk . Je to platforma uzavretá pre lekárov a medicínskych pracovníkov, s množstvom funkcionalít a benefitov.

Naša vlastná stránka amedi.sk má ročne milióny zobrazení od stoviek tisíc používateľov.

Vvtvárame klientom weby podľa požiadaviek, s prepojením na sociálne siete. S využitím našich bohatých skúsenosti navrhneme a zrealizujeme Vašu kampaň na mieru.