Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopisy – Amedi.sk
Home Časopisy

Časopisy

by Frantisek Plecho
Aktuálne vydanie
5/2024
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
Aktuálne vydanie
2/2024
Vedecko-odborný lekársky časopis
4x ročne
Aktuálne vydanie
2/2024
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
Aktuálne vydanie
2/2024
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
Aktuálne vydanie
4/2023
Časopis pro postgraduální vzdělávaní gynekologů, porodníků a porodní asistenty
4x ročne
Aktuálne vydanie
2/2024
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
Aktuálne vydanie
1/2024
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
Aktuálne vydanie
1/2024
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a...
3x ročne
Aktuálne vydanie
1/2024
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
Aktuálne vydanie
2/2024
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
Aktuálne vydanie
1/2024
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis dostupný online pre zaregistrovaných užívateľov.
2x ročne
Aktuálne vydanie
2/2024
Ide o prílohy k časopisom vydaných v A-medi management s.r.o. (nedá sa objednať samostatne)

  • Časopisy sú prakticky zamerané, preferujú a podporujú publikácie renomovaných slovenských a zahraničných odborníkov.
  • Vybrané časopisy sú distribuované všetkým predplatiteľom a vybraným členom lekárskych spoločností a komôr.
  • Časť nákladu je k dispozícii pre návštevníkov a vystavovateľov ako súčasť materiálov na odborne zameraných konferenciách, kongresoch a seminároch.
  • A-medi management je partnerom najnavštevovanejších slovenských aj medzinárodných odborných podujatí v SR.
    Distribúciou časopisov na podujatiach narastá záujem o tieto periodiká medzi odborníkmi.

Vo všetkých časopisoch sú uverejňované autodidaktické testy akreditované Slovenskou lekárskou komorou (SLK). Časopisy sú prakticky zamerané, preferujú a podporujú publikácie renomovaných slovenských a zahraničných odborníkov.