Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Amedi.sk
Tipy na knihy
Nová kniha pre pacientov Predstavujeme Vám druhé rozšírené vydanie mimoriadne úspešnej publikácie pre pacientov Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.
Hlavný rizikový faktor v etiopatogenéze aterosklerózy a jej komplikácií je dyslipoproteinémia.
Vybrané kapitoly z histórie oftalmológie na Slovensku poukazujú na historické súvislosti a podmienky, ktoré viedli...
Moderná pediatrická propedeutika prináša doposiaľ najkomplexnejší pohľad na vyšetrenie detského pacienta vo všetkých vekových kategóriách...
Zámer zostaviť stručnú učebnicu kardiológie sa zrodil so vznikom Kardiologickej kliniky LFUK a NÚSCH, a....