Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Projekty – Amedi.sk
Home Projekty

Projekty

by Amedi management
V rámci Svetového imunizačného týždňa sa koná kampaň, ktorá má za cieľ informovať verejnosť o dôležitosti očkovania a jeho prínosoch pre zdravie.
A-medi management, s.r.o.
Trvanie: od 25.04.2023 do 30.04.2023
Pre verejnosť
Projekt venovaný spolupráci slovenských a ukrajinských pediatrov pod záštitou Pediatri deťom o.z. a za podpory UNICEF.
A-medi management, s.r.o.
Trvanie: od 15.03.2023 do 31.12.2023
Pre verejnosť
Projekt pre verejnosť, aj lekárov. Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o zdraví a ochoreniach a ponúknuť vzdelávacie aktivity.
A-medi management, s.r.o.
Trvanie: od 01.10.2022 do 31.05.2023
Pre verejnosť
Pre lekárov
Cieľ je edukovať širokú verejnosť o prevencii a liečbe ochorení. Budovať vzťah medzi lekárom a pacientom, kde základom je dôvera a slušnosť.
A-medi management, s.r.o.
Pre verejnosť
Inovatívny projekt Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) podporuje vzdelávanie rodičov a ich spoluprácu s pediatra
A-medi management, s.r.o.
Pre verejnosť
Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o cukrovke a venovať tento deň prevencii.
Amedi management, s.r.o.
Pre verejnosť