Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Svetový imunizačný týždeň – Amedi.sk
Home Svetový imunizačný týždeň

Svetový imunizačný týždeň

by vera moziova

Projekt Svetový imunizačný týždeň má za cieľ pripomenúť si Svetový deň očkovania, ktorý sa koná každoročne 24. apríla.  Očkovanie je jeden z najvýznamnejších objavov v histórii medicíny a zároveň najúčinnejšie preventívne opatrenie proti prenosným ochoreniam. Jeho význam v záchrane životov detí môžeme porovnať s významom zabezpečenia pitnej vody. Očkovanie pomáha predchádzať miliónom úmrtí ročne a sú nástrojom na významné zlepšenie zdravia a životnej úrovne populácie na celom svete. Imunizácia znižuje rozšírenie vážnych chorôb a znižuje zdravotné a sociálne náklady s nimi spojené.

Na Slovensku sa proti niektorým chorobám, ktoré sú aj dnes v očkovacom kalendári, očkuje už od konca 40. rokov minulého storočia. Vďaka dlhodobej systematickej starostlivosti a schopnosti udržať vysokú zaočkovanosť nad 95 % sa nám darilo takmer úplne eliminovať závažné ochorenia ako tetanus, záškrt, detská obrna, tuberkulóza, osýpky, mumps či ružienka.

V poslednom desaťročí sme však svedkami postupného znižovania zaočkovanosti následkom odmietania očkovania zo strany rodičov. Kontrola zaočkovanosti z roku 2022 ukázala niekoľko varovných výsledkov, ktoré môžu mať v nasledovných rokoch významný dopad na rozširenie závažných ochorení, s ktorými sa teraz stretávame len zriedka. Tým, že vďaka očkovaniu sa väčšina týchto ochorení na Slovensku už nevyskytuje, zabúdame na ich devastačné následky a podstatu. Mnoho ľudí má tendenciu sústrediť sa na vedľajšie účinky vakcín, ktoré sú preukázateľne nižšie ako môžu byť vedľajšie účinky pri užívaní bežných liekov. Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť a povedomie v oblasti imunizácie.

Svetová zdravotnícka organizácia a UNICEF v rámci Svetového imunizačného týždňa informačnou kampaňou podporujú krajiny, lekárov a ľudí, aby sa zabezpečili pred chorobami, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Cieľom imunizačného týždňa je vysvetliť význam očkovania a informovať o povinných, dobrovoľných a odporúčaných vakcínach za istých okolností v živote človeka.

Aktivity organizované počas Svetového imunizačného týždňa na Slovensku

V rámci Svetového imunizačného týždňa sa na Slovensku uskutočnia rôzne podujatia, ktoré majú za cieľ informovať verejnosť o dôležitosti očkovania a jeho prínosoch pre zdravie a životy obyvateľov. Organizuje sa tlačová konferencia, vzdelávacie semináre pre lekárov a odbornú verejnosť, informačné kampane v médiách a sociálnych sieťach, či besedy v školách a komunitách.

V rámci projektu organizujeme rozhovory s médiami na tému imunizácie, problematika bola prezentovaná na Martinských dňoch verejného zdravotníctva,

Slovenskom vakcinologickom kongrese, vytvárame newsletter pre lekárov, newsletter pre pacientov, organizujeme webinár o o očkovaní pre rizikových aj pacientov a špeciálne situácie, informácie sú distribuované cez web Ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva, do projektu sú zapojené fakulty, ktoré pripravujú informačné kampane pre medikov.

Očkovanie je kľúčovým nástrojom v boji proti infekčným chorobám a má zásadný vplyv na zlepšenie zdravia a životnej úrovne populácie nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Svetový imunizačný týždeň nám poskytuje príležitosť zvýšiť povedomie o tejto problematike a spoločne pracovať na tom, aby sme udržali vysokú úroveň zaočkovanosti a chránili tak zdravie našich občanov.