Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Svetový imunizačný týždeň – Amedi.sk
Home Svetový imunizačný týždeň

Svetový imunizačný týždeň

by vera moziova

Cieľom projektu je pripomenúť význam a benefity očkovania

VÝZNAM OČKOVANIA

 • očkovanie ako jeden z najvýznamnejších objavov v histórii medicíny
 • najúčinnejšie preventívne opatrenie proti prenosným ochoreniam
 • jeho význam v záchrane životov detí môžeme porovnať s významom zabezpečenia pitnej vody
 • pomáha predchádzať miliónom úmrtí ročne
 • nástroj na významné zlepšenie zdravia a životnej úrovne populácie na celom svete

IMUNIZÁCIA

Imunizácia znižuje rozšírenie vážnych chorôb a zdravotné a sociálne náklady, ktoré sú s nimi spojené.

OČKOVANIE NA SLOVENSKU

Proti niektorým chorobám, ktoré sú aj dnes v očkovacom kalendári, sa očkuje už od konca 40. rokov minulého storočia.

VYMIZNUTIE VÁŽNYCH OCHORENÍ

Vďaka dlhodobej systematickej starostlivosti a schopnosti udržať vysokú zaočkovanosť nad 95 % sa darilo takmer úplne eliminovať závažné ochorenia – tetanus, záškrt, detskú obrnu, tuberkulózu, osýpky, mumps či ružienku.

ZNIŽOVANIE ZAOČKOVANOSTI JE VÁŽNY PROBLÉM

 • V poslednom desaťročí sme svedkami postupného znižovania zaočkovanosti.
  Očkovanie je odmietané zo strany rodičov.
 • V roku 2022 klesla zaočkovanosť pod 90 % v takmer štvrtine okresov, čo môže mať významný vplyv na rozšírenie závažných ochorení, s ktorými sa teraz stretávame už len zriedka.
 • Vďaka očkovaniu sa väčšina týchto ochorení na Slovensku už nevyskytuje, preto zabúdame na ich devastačné následky a podstatu.
 • Mnoho ľudí má tendenciu sústrediť sa na vedľajšie účinky vakcín, ktoré sú preukázateľne nižšie, ako môžu byť vedľajšie účinky pri užívaní bežných liekov.

KOLEKTÍVNA OCHRANA

 • na Slovensku sú deti očkované proti 10 závažným infekčným ochoreniam
 • povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti, vrátane detí ukrajinských utečencov
 • je plne hradené z verejného zdravotného poistenia
 • deti sa očkujú podľa očkovacieho kalendára od 10. týždňa života
 • vysoká zaočkovanosť na Slovensku je zásluha primárnych pediatrov

„Očkovanie je kľúčovým nástrojom v boji proti infekčným chorobám a má zásadný vplyv na zlepšenie zdravia a životnej úrovne populácie nielen na Slovensku, ale aj celého sveta.“

Aktivity organizované počas Svetového imunizačného týždňa na Slovensku

Video

Odborníci o význame očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre slovenské i ukrajinské deti

Urobte si TEST

Viete rozoznať nebezpečné a vysoko nákazlivé ochorenia?

Informácie pre médiá

Tlačová konferencia Svetový imunizačný týždeň / World Immunization Week campaign