Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Pre zdravie detí – Amedi.sk
Home Pre zdravie detí

Pre zdravie detí

by vera moziova

Inovatívny projekt Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti podporuje vzdelávanie rodičov a ich spoluprácu s pediatrami. Záštitu nad projektom prezvali MZ SR a ÚVZ SR.

STAV PEDIATROV NA SLOVENSKU

 • Priemerný vek pediatrov sa neustále zvyšuje, aktuálne je 59 rokov.
 • Pediatri vidia riešenie aj vo vzdelávaní rodičov, aby základné ochorenia zvládli manažovať sami a viac sa venovali prevencii ochorení.
 • Vzájomná aktívna komunikácia pediatrov a rodičov má posilniť vzájomnú dôveru, zvýšiť informovanosť rodičov a zároveň odľahčiť nápor na ambulancie a pohotovosť.
 • Snahou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je upriamiť pozornosť verejnosti na prevenciu zdravia, nie na ochorenia.

EDUKAČNÁ AKTIVITA

 • Pohyb vystriedali moderné technológie, aplikácie, ktoré majú významný dopad na fyzické a psychické zdravie.
 • Vzrastá počet detí so závislosťami, poruchami pozornosti, správania alebo príjmu potravy.
 • Narastá aj počet detí s problémami imunity, pribúdajú prejavy alergií.
 • Zvyšuje sa počet detí na jednu ambulanciu, a často aj neopodstatnené návštevy rodičov v ambulanciách pediatrov.

PEDIATRI DEŤOM

www.pediatridetom.sk prináša odborné, ale najmä praktické rady:

 • o prevencii zdravia detí formou pravidelných preventívnych prehliadok, pohybu a športu, dodržiavaním zásad zdravého stravovania a očkovaním
 • o ochoreniach
 • o tom, ako správne podať prvú pomoc
 • o rodičovských právach a povinnostiach

Spoločný projekt SSPPS + OZ Pediatri deťom + UNICEF

 • Projekt Pediatri deťom umožnil zamestnať ukrajinských lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť ukrajinským aj slovenským deťom.
 • „Začlenením ukrajinských pediatrov, ktorí sú už na Slovensku, do systému zdravotnej starostlivosti, zabezpečujeme, aby sa ukrajinskí rodičia a deti mohli ľahko spojiť s odborníkmi, ktorí rozumejú ich potrebám,“ povedala Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF na Slovensku.

„Zdravie detí je spoločnou prioritou rodičov a pediatrov a vyžaduje si ich úzku a dobrú spoluprácu.“

Aktivity organizované ako súčasť projektu Pre zdravie detí

 • online moderovaná diskusia s anketou, hosťami boli pediatrička MUDr. E. Prokopová, detská psychiatrička MUDr. M. Šoltýsová, záchranár MUDr. M. Michalov a novinárom Mgr. V. Šnídl
 • tlačová konferencia
 • workshop v Eurovea, na ktorom sa rodičia mohli poradiť s pediatrami a pediatrickými špecialistami z rôznych medicínskych odborov
 • publikácie a videá pripravené odborníkmi a lekármi na www.pediatridetom.sk
 • odborné články
 • na jar v roku 2024 pripravujeme slovenskú verziu rodičovskej aplikácii BEBBO, ktorá je v súčasnosti zdarma dostupná v niekoľkých krajinách EU. Obsahuje články a videá nápomocné pri riešení ochorení detí.