Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Spoločný projekt SSPPS SLS, UNICEF a Pediatri deťom o.z. – Amedi.sk
Home Spoločný projekt SSPPS SLS, UNICEF a Pediatri deťom o.z.

Spoločný projekt SSPPS SLS, UNICEF a Pediatri deťom o.z.

by vera moziova

Cieľom programu je podporiť:

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej SSPPS SLS) prostredníctvom občianskeho združenia Pediatri deťom, za podpory MZ SR a Združenia samosprávnych krajov SK8 získala finančné prostriedky z organizácie UNICEF na zamestnanie 25 pediatrov z Ukrajiny v ambulanciách primárnej pediatrickej starostlivosti (VLDD) na Slovensku.

Pediatri z Ukrajiny môžu byť zamestnaní v takých slovenských ambulanciách, ktoré na to majú vytvorené vhodné prevádzkové podmienky. Spolupráca sa predpokladá predovšetkým v regiónoch, kde žijú ukrajinské rodiny s deťmi (nie je však podmienkou). Hlavnou náplňou práce lekára z Ukrajiny je starostlivosť o tieto rodiny a ich deti pod dohľadom slovenského pediatra a tiež zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti aj slovenským deťom.

Projekt bol spustený 15. marca 2023 a bude trvať do 31. decembra 2023.
V tomto období UNICEF poskytne príspevok na refundáciu celkových mesačných nákladov na mzdu ukrajinského lekára vo výške 2 400€(celková cena práce).

Po skončení teraz garantovaného projektu sa predpokladá pokračovanie tejto spolupráce s UNICEF a aj pokračovanie v refundácii platov UA pediatrov pracujúcich v primárnych pediatrických ambulanciách v SK. Ak by sa tak z nejakých závažných dôvodov nestalo, ambulancia VLDD zamestnávajúca UA pediatra by mala byť schopná znášať náklady spojené so zamestnaním UA lekára na základe úhrady zdravotnej starostlivosti cestou zdravotnej poisťovne. Cieľom je, aby UA pediatri ostali naďalej zamestnaní v danej ambulancii a doplnili naše rady. Pediater UA má byť plnohodnotnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti v danej ambulancii.

Do tejto spolupráce pozývame predovšetkým tých primárnych pediatrov, ktorí majú vo svojom regióne ukrajinské deti event. majú vo svojej starostlivosti veľký počet pacientov. Veríme, že spolupráca formou priameho zamestnania ukrajinského lekára významne pomôže a uľahčí komunikáciu s rodinami, s rodičmi a deťmi z Ukrajiny.

Lekári z Ukrajiny môžu požiadať o uznanie vzdelania. Ak vás táto informácia zaujíma, viac nájdete na tomto linku: www.health.gov.sk.

Váš záujem, event. Vaše otázky nám pošlite cestou krajských odborníkov pre VLDD event. mailom na: primarnapediatria@gmail.com a my Vás budeme kontaktovať.

Interaktívne naviguje rodičov cez vzrušujúce obdobie vývoja dieťaťa od 0 do 6 rokov.
Poskytuje odborné rady a odpovede na otázky, týkajúce sa zdravia a výchovy detí, ich výživy a všestranného prospievania.

Slovenská mutácia dostupná na jeseň 2023.

Odborný garant:
Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS

Logo-SSPPS-SLS-01