Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Projekt Týždeň prevencie 2022 – 2023 – Amedi.sk
Home Projekt Týždeň prevencie 2022 – 2023

Projekt Týždeň prevencie 2022 – 2023

by vera moziova

Týždeň prevencie pre verejnosť predstavuje zvyšovanie povedomia o zdraví a ochoreniach najčastejších civilizačných, no zároveň preventabilných ochorení dnešnej doby. Projekt na to používa webovú stránku www.tyzdenprevencie.sk, prostredníctvom ktorej zdieľa články, príbehy a informácie o týchto témach. Ochorenia a témy sú rozdelené na 7 častí – 7 tematických oblastí – akoby 7 dní v týždni. Každá tematická oblasť má garanta v osobe významného odborníka, lekára. Pri informáciách o zdraví a ochoreniach je v dnešnej dobe mimoriadne dôležité, aby sme za článkami videli „zdroj“, a teda pôvod informácií. Dožaduje sa ho aj audiencia sociálnych sietí a sami považujeme za dôležité prejaviť zodpovednosť, že si za zdieľanými príspevkami stojíme. Projekt je kontinuálny, časovo neohraničený.

7 oblastí, s ktorými sa zapodieva projekt a ich odborní garanti sú:

MUDr. Adriana Šimková, PhD.
hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecných lekárov, všeobecná lekárka

MUDr. Anna Vachulová, PhD.
prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, kardiologička

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
vedúca Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva SZU

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD, MBA.
prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
prezident SGS, vedúci lekár gastroenterologického centra Bezručová

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica Martin Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH
vice-prezidentka EASO (Európska spoločnosť pre štúdium obezity) pre strednú Európu, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA), predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Trvanie projektu: október 2022 – máj 2023, pokračovanie prinášame pod názvom Týždeň prevencie 2023 – 2024

Týždeň prevencie pre lekárov predstavuje aktivity, ktoré pomáhajú zdieľať informácie medzi všeobecným lekárom a špecialistom. Lepšia informovanosť môže znamenať efektívnejšie manažovanie pacienta na správnom mieste, či už postačuje u všeobecného lekára alebo po odoslaní už ku špecialistovi. Vždy ide aj o čas, ktorý je neúprosný a pri mnohých ochoreniach hrá významnú rolu v možnostiach liečby. Preto sme radi, že sa lekári navzájom vzdelávajú aj o tom, kedy má liečiť pacienta ktorá ambulancia: či praktického lekára alebo už odborníka. Byť, či nebyť je v medicíne často otázkou už odoslať alebo ešte neodoslať – tak, aby lekári mohli efektívne pracovať a neboli zahlcovaní.

Aktivity v projekte Týždeň prevencie do mája 2023

Budovanie webovej stránky Týždeň prevencie www.tyzdenprevencie.sk novými, relevantnými a dôveryhodnými článkami a príbehmi zo životov ľudí

Webinár Praktická gastroenterológia – určená pre všeobecných lekárov, mladých gastroenterológov od gastroenterológov

Webinár Praktická diabetológia– určená pre všeobecných lekárov, internistov od diabetológov

Webinár Praktická alergológia a imunológia určená pre všeobecných lekárov, pediatrov od imunológov a alergológov

Deň prevencie na Gymnáziu F. G. Lorcu v Bratislave, kde sme merali rôzne zdravotné parametre študentom končiacich ročníkov a učiteľom. Prednášky a diskusie s pediatrom o voľbe lekára v dospelosti, diskusia o krvných skupinách, darovaní krvi a anémii, ktorá sa v dnešnej dobe dotýka nielen dievčat. Diskusia o cestovateľských očkovaniach, očkovaní HPV a rakoviny krčka maternice, ako aj o Svetovom imunizačnom týždni a význame očkovania z pohľadu „dávno zabudnutých – smrteľných“ ochorení. Stretnutie so študentmi sme ukončili voľnou anonymnou diskusiou cez slido.

Deň prevencie v nákupnom centre VIVO!

Viac informácií čoskoro.