Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Sekcia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin
CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE
DETSKÝCH GASTROENTEROLÓGOV
Termín: 22.-23.09.2017
Miesto konania
Hotel Pod zámkom
Hurbanovo námestie 1581/2, 972 01 Bojnice
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Registračný poplatok
Do 10.09. 30€
Po 10.09 a na mieste 35€

Zvýhodnené registračné poplatky platia pre úhradu prevodom, pri dodržaní stanovených termínov. Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.


Iné poplatky
Obed 22.09. 5€
Diskusný večer 22.09. 5€
Obed 23.09. 5€

Uhradené poplatky sú nevratné.

Spôsob platby

- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 15. 09. 2017)
majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 220917
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
- v hotovosti pri registrácii

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa. Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Partneri
Ďakujeme.
HLAVNÍ PARTNERI
©2018 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal