Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Výsledok vyhľadávania pre „colonoscopy“ – Amedi.sk
Domov Vyhľadávanie
Vyhľadávanie výrazu

"colonoscopy"

Boli nájdené tieto výsledky: 14x článok, 0x podujatie, 3x kniha

Výsledky sú roztriedené v taboch podľa druhu.

Gastroenterológia pre prax, Ročník 2024, číslo 1
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2022, číslo 4
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2022, číslo 3
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2022, číslo 3
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2022, číslo 3
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2022, číslo 1
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2022, číslo 1
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2022, číslo 1
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2020, číslo 4
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2020, číslo 4
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2020, číslo 4
Gynekológia pre prax, Ročník 2019, číslo 1
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2019, číslo 1
Zadanému výrazu nevyhovujú žiadne podujatia.
Uvedená publikácia reaguje na rýchlo sa meniacu geopolitickú situáciu v Európe, kedy s prílivom emigrantov z juhovýchodnej Ázie a Afriky sa mení aj genetická skladba európskej populácie. Týka sa to aj výskytu mutácií hemoglobínových génov, ktoré boli v Európe doteraz prakticky neznáme a ktoré sú často sprevádzané vážnym klinickým obrazom.Cena 7,00 €
Vybrané kapitoly z histórie oftalmológie na Slovensku poukazujú na historické súvislosti a podmienky, ktoré viedli k procesu formovania, osamostatnenia a neskoršieho klinického rozvoja očného lekárstva v rámci Slovenska a hlavne v rámci Bratislavy.Cena 18,00 €
V odbore vnútorné choroby, ako integrujúcom odbore ostatných nadstavbových pododborov, sa objavilo množstvo nových poznatkov v patogenéze, epidemiológii, diagnostike i v liečbe, a to všetko v relatívne krátkom časovom období. Viaceré z nich našli svoj odraz v medzinárodných i národných odporúčaniach. Tieto nové poznatky, celkom logicky, majú svoj odraz v klinickej praxi. Nová knižná monografia v oblasti žilovej trombózy a pľúcnej embólie ich následne podrobne, prehľadne a zrozumiteľne rozoberá. Cena 15,00 €
Zadanému výrazu nevyhovuje žiadny obsah.