Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Výsledok vyhľadávania pre „gossyphiboma“ – Amedi.sk
Domov Vyhľadávanie
Vyhľadávanie výrazu

"gossyphiboma"

Boli nájdené tieto výsledky: 1x článok, 0x podujatie, 2x kniha

Výsledky sú roztriedené v taboch podľa druhu.

Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2018, číslo 2
Zadanému výrazu nevyhovujú žiadne podujatia.
Kniha "Celiakia – od symptómov k diagnóze a terapii" zahŕňa už známe, no aj nové poznatky o celiakii a bezlepkovej diéte. Samostatná časť je venovaná výsledkom z vlastnej klinickej praxe autorov, a odporúčaným postupom pri diagnostike. Začiatočníkov do problematiky uvedie a pokročilým prinesie novšie poznatky.Cena 10,00 €
Zámer zostaviť stručnú učebnicu kardiológie sa zrodil so vznikom Kardiologickej kliniky LFUK a NÚSCH, a. s., v roku 2018. Sprvoti to bola potreba pripraviť študijné materiály pre študentov, ale postupom času sa ukázalo, že učebnica môže byť prínosom aj pre internistov a všeobecných lekárov. Autori sa preto rozhodli zostaviť  „manuál“ klinickej kardiológie, knižnú  publikáciu aká zatiaľ v slovenskom odbornom písomníctve absentuje.Cena 60,00 €
Zadanému výrazu nevyhovuje žiadny obsah.