Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Výsledok vyhľadávania pre „tuberin“ – Amedi.sk
Domov Vyhľadávanie
Vyhľadávanie výrazu

"tuberin"

Boli nájdené tieto výsledky: 1x článok, 0x podujatie, 2x kniha

Výsledky sú roztriedené v taboch podľa druhu.

Neurológia, Ročník 2016, číslo 3
Zadanému výrazu nevyhovujú žiadne podujatia.
K tvorbe publikácie „Mikrobióm a zdravie človeka“ viedol autorov nedostatok relevantných informácií v našom písomníctve z prudko sa rozvíjajúcej oblasti mikrobiálneho osídlenia človeka a vzájomných interakcií medzi makroorganizmom a mikroorganizmami.Cena 10,00 €
Zámer zostaviť stručnú učebnicu kardiológie sa zrodil so vznikom Kardiologickej kliniky LFUK a NÚSCH, a. s., v roku 2018. Sprvoti to bola potreba pripraviť študijné materiály pre študentov, ale postupom času sa ukázalo, že učebnica môže byť prínosom aj pre internistov a všeobecných lekárov. Autori sa preto rozhodli zostaviť  „manuál“ klinickej kardiológie, knižnú  publikáciu aká zatiaľ v slovenskom odbornom písomníctve absentuje.Cena 60,00 €
Zadanému výrazu nevyhovuje žiadny obsah.