Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
AKTUÁLNE MOŽNOSTI PREVENCIE PREEKLAMPSIE
V. DUDIČOVÁ, B. KUNCOVÁ, A. NAGYOVÁ, D. TÓTH, P. URDZÍK
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Preeklampsia postihuje približne 3-5 % tehotných žien. Je jednou z hlavných príčin materskej a perinatálnej morbidity a mortality. V snahe o zamedzenie vzniku preeklampsie a jej úspešnú liečbu sa uskutočňuje množstvo rozsiahlych štúdií. Cieľom tejto práce je priniesť najnovšie poznatky vyplývajúce z prebiehajúcich štúdií o prevencii a liečbe preeklampsie.

CURRENT OPTIONS TO PREVENT PREECLAMPSIA
Preeclampsia affects around 3-5 % of pregnant women. It is a major cause of maternal and perinatal morbidity and mortality. In an attempt to prevent preeclampsia, many strategies based on antenatal care, change in lifestyle, nutritional supplementation, and drugs have been studied. This paper aims to review recent evidence about primary and secondary prevention of preeclampsia.
Keywords: preeclampsia, meta-analysis, prevention
preeklampsia metaanalýzy prevencia
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 14 – 17
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by