Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Algoritmus diagnostiky endometriálneho karcinómu
M. Ňachajová, T. Bielik, A. Gondová, E. Kúdela, J. Višňovský, P. Žúbor, J. Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Endometriálny karcinóm je jedným z najčastejších malígnych ochorení pohlavných orgánov žien, s najvyššou incidenciou v strednej a západnej Európe. Medzi známe rizikové faktory patrí obezita, diabetes mellitus a hypertenzia. K súčasným možnostiam včasnej diagnostiky patrí najmä ultrazvukové vyšetrenie endometria s následnou bioptizáciou. Viaceré prieskumy potvrdzujú, že presnosť tejto metódy je limitovaná veľkým množstvom falošne negatívnych nálezov. Vývoj smeruje k minimálne invazívnym vyšetreniam, ako je biopsia endometria, vaginálne ultrasonografické vyšetrenie a hysteroskopia. Jednoduchý skórovací systém sa už preukázal ako efektívny pri zmene diagnostického postupu pri karcinóme ovária a nie je vylúčené, že by mohlo dôjsť k podobnej úprave aj v prípade diagnostiky karcinómu endometria.
endometriálny karcinóm REC skórovací systém ultrasonografia
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 147 – 152
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by