Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: JUBILANTI
Blahoželáme - Profesor Dr.h.c. MUDr. Ján Štencl, CSc., 75-ročný
Peter Šimko, Marián Bernadič, Michal Valent
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
Významná osobnosť slovenskej medicíny, prof. Dr.h.c. MUDr.
Ján Štencl, CSc., čestný rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave, dlhoročný vedúci Katedry gynekológie a pôrodníctva
SZU a prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch,
čestný prezident SGPS SLS, člen viacerých zahraničných odborných
spoločností a dlhoročný člen redakčnej rady Lekárskeho obzoru
sa dožíva významného životného jubilea – 75 rokov.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by