Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Chirurgický zásah na adnexách a ovariálna rezerva
S. Toporcerová, A. Grendelová, Z. Liptáková, P. Urdzík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Chirurgický zásah na vaječníkoch a v malej panve môže negatívne ovplyvniť zásobu vajíčok. Vzhľadom na konečné zdroje ovariálnych folikulov v súčasnosti musíme k ováriu pristupovať ako k veľmi dôležitému orgánu a u žien v reprodukčnom veku maximálne chrániť ovariálnu rezervu. Najnegatívnejší vplyv na ováriá majú chirurgické zásahy pre endometriómy, ale aj iné pelvické chirurgické výkony môžu viesť k poklesu ukazovateľov ovariálnej rezervy. Je preto potrebná dostatočná erudícia operatérov a vybudovanie chirurgického prístupu k ováriu, ktorý má za cieľ chrániť jeho reprodukčné a endokrinologické funkcie.
ovariálna rezerva ovariálna chirurgia endometrióm AMH
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 38 – 41
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by