Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: KAZUISTIKA
Cudzie teleso v brušnej dutine po pohlavnom styku
R. Dudič, v. Dudičová, m. Stančáková, p. Urdzík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Cudzie telesá môžu byť do pošvy vložené úmyselne alebo náhodne. Veľmi často sa
s náhodne vloženými cudzími telesami v pošve stretávame u detí. U dospelých sa
stretávame väčšinou s úmyselne vloženými cudzími telesami v pošve ako súčasťami
pohlavného styku. Poranenia pošvy pri pohlavnom styku predstavujú vo väčšine
prípadov nezávažné ruptúry lokalizované najmä v oblasti zadnej pošvovej klenby.
Manifestujú sa krvácaním z pošvy a bolesťami v podbruší. Perforácia vagíny cudzím
telesom a jeho vniknutie do brušnej dutiny predstavuje veľmi závažný stav. Autori
prezentujú prípad 56-ročnej pacientky s ileóznym stavom, ktorej bola vykonaná laparotomická
revízia brušnej dutiny. Peroperačne bol v brušnej dutine nájdený cudzí
predmet, ktorý perforačným otvorom v zadnej pošvovej klenbe vnikol do panvy.
cudzie teleso perforácia vagíny krvácanie po pohlavnom styku
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 48 – 51
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by