Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Desatoro operatéra
M. Mlynček
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
SÚHRN

Na základe 42-ročných skúseností autor vypracoval desať odporúčaní, ktoré by mal
rešpektovať vo svojej práci každý operatér. Sú návodom, ako uvažovať, rozhodovať
sa a riešiť operačné výkony s najväčšou obťažnosťou. Operatér často rozhoduje o živote
a smrti pacientov. Desatoro je určené všetkým operatérom, ale hlavne mladým
lekárom na začiatku ich profesionálnej kariéry v operačných sálach.

SUMMARY

The experienced author with 42 years of clinical practice recommends the decalogue
that should be respected by each surgeon in his daily practice. These recommendations
pertain to ways of thinking, deciding and managing the surgical procedures
with the highest level of difficulty. Surgeon often decides about death and life
of the patient. The decalogue is dedicated to all surgeons and mainly to young physicians
at the beginning of their professional carrier in the operating rooms.

Keywords: decalogue, surgeon, mental training, physical training


desatoro operatér mentálny a fyzický tréning
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 84 – 86
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by