Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
HELLP syndróm
M. Dráb, M. Gábor, M. Križko ml., P. Papcun, M. Redecha, A. Totka, K. Holomáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
SÚHRN
Syndróm HELLP predstavuje zriedkavý, no potenciálne veľmi závažný patologický stav viazaný na tehotnosť. Ako syndróm
sa vyskytuje buď v kompletnej forme a s klasickými príznakmi preeklampsie, alebo v inkompletnej forme, pričom
laboratórne znaky a klinické príznaky ochorenia môžu byť vyjadrené v najrôznejšej miere. Exaktne predikovať
túto závažnú komplikáciu gravidity zatiaľ nie je možné a diagnóza býva stanovená až na základe klinických príznakov
a laboratórnych parametrov akronymu HELLP. Jedinou kauzálnou terapiou je ukončenie gravidity, ostatná terapia
je symptomatická a podporná. Typické subjektívne varovné príznaky HELLP bývajú často podceňované a diagnóza je
preto stanovená až pri plne rozvinutom syndróme.
HELLP trombocytopénia hemolýza preeklampsia
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 32-37
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by