Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Kryokonzervácia oocytov – možná alternatíva liečby neplodnosti
P. Harbulák, I. Stenová, G. Kaňová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
V súčasnosti ženy vo vyspelých krajinách často odsúvajú plány otehotnieť až do vyššieho veku, či už z kariérnych, alebo zo spoločenských dôvodov. Tento trend môže mať na ženskú fertilitu nepriaznivý dosah a spôsobiť ťažkosti pri počatí. Vekový faktor zohráva v liečbe neplodnosti čoraz významnejšiu úlohu. Pokročilý materský vek má nepriaznivý vplyv na kvalitu oocytov, čím sa znižuje šanca na otehotnenie a súčasne sa zvyšuje incidencia potratov vo včasnej gravidite. U žien s normálnou alebo so zníženou ovariálnou rezervou, ktoré dovŕšili tridsať rokov a nemajú partnera, prípadne pre pacientky pred plánovanou onkologickou liečbou, ktorá s vysokou pravdepodobnosťou ohrozí ich plodnosť, je vhodnou alternatívou kryokonzervácia oocytov po predchádzajúcej stimulácii ovárií.

OOCYTE CRYOPRESERVATION A POSSIBLE ALTERNATIVE TO INFERTILITY TREATMENT
Currently, women in the developed countries often postpone planning to become pregnant until their advanced age, either due to career or social reasons. This trend may adversely affect female fertility causing difficulty in conception. The age factor plays an increasingly important role in infertility treatment. Advanced maternal age has a negative impact on the quality of oocytes, thereby reducing the chance of getting pregnant together with increasing the incidence of abortions in early pregnancy. In women with normal or low ovarian reserve who have reached the age of thirty years and have no partner, or for patients before a scheduled oncological therapy that will very likely threaten their fertility, oocyte cryopreservation after preceding ovarian stimulation is a good alternative.
Keywords: Oocyte, cryopreservation, vitrificationoocyt kryokonzervácia vitrifikácia
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 32 – 35
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by