Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Liečba prvej línie rakoviny ovárií sa môže v krátkej budúcnosti zmeniť
T. Šálek
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
SÚHRN

U pacientok s karcinómom ovária, u ktorých sa plánuje prvolíniová chemoterapia,
bude mať pravdepodobne v blízkej budúcnosti možnosť absolvovať kombinovanú
chemo- a imunoterapeutickú liečbu. Výsledky takejto liečby sa ukazujú ako sľubné.
Kombinované liečebné prístupy zahŕňajú chemoterapiu a podanie inhibítorov PD-
1 (pembrolizumab, Keytruda) a následne len pembrolizumab ako udržiavaciu terapiu.
Pridávanie inhibítorov Poly-ADP-ribose-polymerase (PARP) do prvej liečebnej
línie sa tiež ukazuje ako sľubné. V októbri 2017 FDA akceptovala aplikáciu bevacizumabu
v kombinácii s karboplatinou a paklitaxelom a následne samotným bevacizumabom
na prvolíniovú liečbu pokročilého epiteliálneho tubo-ovariálneho alebo
primárneho peritoneálneho karcinómu. V súčasnosti sa už v humánnej onkológii
pri niektorých typoch karcinómov akceptuje imunoterapia ako prvolíniová liečba.
Predpokladá sa, že tento postup sa bude v krátkej budúcnosti akceptovať aj u pacientok
s rakovinou ovárií.

SUMMARY

The frontline setting patients with ovarian cancer has potential to change shortly,
with targeted and immunotherapy strategies showing promising signals of activity.
Such combined approaches in the first-line setting include chemotherapy plus
the PD-1 inhibitor pembrolizumab (Keytruda) followed by pembrolizumab maintenance.
The addition of PARP inhibitors in the frontline setting is promising. In October
2017, the FDA accepted a supplemental biologics license application for bevacizumab,
in combination with carboplatin and paclitaxel, followed by bevacizumab
alone, for the first-line treatment of advanced epithelial ovarian, fallopian tube, or
primary peritoneal cancer. Certainly, in some cancer types, we are moving to immunotherapy
as a frontline setting and hopefully for patients with ovarian cancer that
will be an option — but we are not there yet.

Keywords: Ovarian cancer, chemotherapy, pembrolizumab, PARP inhibitor, bevacizumab
karcinóm ovárií chemoterapia pembrolizumab PARP inhibítor Bevacizumab
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 87 – 88
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by