Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Monitorovanie srdcovej frekvencie plodu pomocou abdominálnej fetálnej elektrokardiografie
M. Hrtánková, Z. Laučeková, K. Biringer, J. Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Celosvetovo najrozšírenejšie rutinné vyšetrenie stavu plodu počas gravidity a pôrodu dnes predstavuje kardiotokografia. Medzi ďalšie, pomerne často používané metódy možno zaradiť dopplersonografické vyšetrenie ciev, intermitentnú auskultáciu alebo priamu fetálnu elektrokardiografiu, kde sa signál srdca plodu získava pomocou pripojenia skalpovej elektródy na hlavičku, prípadne zadoček plodu. Hoci prvýkrát signál zo srdca plodu pomocou abdominálne umiestenej elektródy zaznamenal Cremer ešte v roku 1906 a idea o použití neinvazívnej elektrokardiografie pretrváva vyše sto rokov, dodnes hrá táto metóda v modernom pôrodníctve malú úlohu. Najnovšie štúdie však naznačujú možnú zmenu.
abdominálna fetálna elektrokardiografia fetálna srdcová frekvencia fetálna hypoxia PQRST komplexy fetálne arytmie
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 118 – 121
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by