Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Možnosti ultrazvukového skríningu a diagnostiky vrodených vývojových chýb srdca plodu v I. trimestri tehotnosti
A. Vašková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Práca je prehľadom literárnych údajov o skríningových a diagnostických možnostiach
ultrazvuku pri diagnostike vrodených vývojových chýb srdca plodu v prvom
trimestri tehotnosti.
vrodené vývojové chyby srdca ultrazvuk prvý trimester tehotnosti
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 95 – 101
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by