Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Neskorá preeklampsia
P. Oťapková, J. Záhumenský
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Preeklampsia komplikuje 2 – 8 % tehotností a stále zostáva poprednou príčinou materskej a perinatálnej mortality a morbidity. Výskumy z posledných rokov dokazujú, že v závislosti od časového faktora nástupu ochorenia existujú dve formy preeklampsie, včasná (pred 34. gestačným týždňom) a neskorá preeklampsia (po 34. gestačnom týždni). Včasná preeklampsia predstavuje z hľadiska priebehu ochorenia klinicky závažnejší variant. Tvorí asi 5 – 20 % zo všetkých preeklampsií a je spojená s výraznou intrauterinnou rastovou reštrikciou, patologickou fetálnou a uterinnou cirkuláciou, malou placentou, vyššou incidenciou predčasného ukončovania tehotnosti a s tým súvisiacou zvýšenou neonatálnou mortalitou a morbiditou. Neskorá preeklampsia sa vyskytuje v 80 – 95 % všetkých preeklampsií. Neonatálna mortalita a morbidita sú vzhľadom na väčšiu zrelosť novorodencov nižšie ako pri včasnom type.
preeklampsia rastová reštrikcia placentárny rastový faktor
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 114 – 117
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by