Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Odporučenia pre prax
Nové miesto vitamínu D v gynekológii a pôrodníctve
M. Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Autor upozorňuje na dôvody zvýšeného záujmu o vitamín D v posledných rokoch,
vzhľadom na nové poznatky o jeho funkciách v ľudskom organizme, o mechanizme
jeho účinku podobnom steroidným hormónom. Uvádza znepokojujúce fakty o vysokom
percente hlavne tehotných žien s insuficientnými hladinami tohto vitamínu
a s tým spojené riziká nielen dávnejšie známych skeletových, ale aj mimoskeletových
ochorení. Zvláštnu pozornosť venuje rizikám vyplývajúcim z jeho nedostatočných
hladín pre priebeh tehotenstva a dôsledky pre zdravý intrauterinný vývoj detí, ale
aj ich zdravie v neskoršom, popôrodnom období. Pozornosť venuje vplyvu vitamínu
D na funkciu imunitného systému, vzťah jeho zníženej hladiny k potratom, predčasným
pôrodom, k alergiám a cukrovke. Uvádza faktory ovplyvňujúce status vitamínu
D, sezónne kolísanie hladín a odporúčané dávkovanie. Na záver uvádza tie skupiny
žien, ktoré môžu zo suplementácie vitamínu D najviac profitovať.
vitamín D deficit insuficiencia imunitný systém vitamín D a tehotenstvo dávkovanie
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 205 – 209
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by