Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: DOŠKOLOVANIE LEKÁROV
Od fytoestrogenů k fytosermům
T. Fait
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Cíl: Literární přehled informací o selektivních modulátorech estrogenních receptorů
rostlinného původu.
Obsah: Extrakt DT56a v preklinických i klinických zkouškách odpovídá definici
selektivního modulátoru estrogenních receptorů. V dávce 644 mg denně významně
zmírňuje projevy akutního klimakterického syndromu, zlepšuje kostní denzitu i trofiku
poševní sliznice bez nežádoucího ovlivnění endometria, metabolických a koagulačních
parametrů.
Závěr: Je bezpečnou a účinnou variantou léčby pro ženy s estrogenním deficitem.
DT56a akutní klimakterický syndrom osteoporóza atrofie poševní endometrium
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 32 – 34
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by