Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Doškolovanie lekárov
Od mono- k poly(multi)valentnej HPV vakcíne
J. Adam, F. Lešník
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Genéza vakcinácie proti humánnym papilomavírusom sa začala úspešným spustením
prvého monovalentného HPV 16 L1 VLP vakcinačného programu. Ešte pred zavedením
bivalentnej HPV 16 L1/18 VLP vakcíny s adjuvansom soli hliníka (Cervarix
®) na trh sa dostala štvor(kvadri)valentná vakcína cielená na HPV typy 6/11/16/18,
ktoré sú zodpovedné približne za 70 % prípadov rakoviny krčka maternice a 90 %
kondylómov. Vakcína je známa ako Gardasil®, resp. Silgard®. Nakoniec v roku 2014
sa do obehu dostáva deväťvalentná vakcína Gardasil 9. Táto vakcína svojou unikátnou
skladbou je cielená na typy HPV, ktoré predstavujú 90 % bezprostredných
vyvolávateľov rakoviny krčka maternice, a je tak prevenciou vzniku 90 % invazívnych
karcinómov krčka maternice. Deväťvalentná HPV vakcína ponúka signifikantne
širšiu ochranu a môže byť aplikovaná aj chlapcom a mužom. V tomto svetle nová
vakcína predstavuje ďalší míľnik na ceste imunoprofylaxie.
humánne papilomavírusy vakcinácia rakovina krčka maternice
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 87 – 90
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by