Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2022
Oftalmológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
2729-9279
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Oftalmológia pre prax 1/2022
ŠTANDARDNÉ TERAPEUTICKÉ POSTUPY
Články v tejto téme sú dostupné iba pre prihlasených užívateľov.
Liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly anti-VEGF liekmi prostredníctvom režimu treat and extend
Mária Molnárová, Gabriela Pavlovičová, Jana Štefaničková, Zuzana Šustykevičová
Liečba diabetického edému makuly blokátormi cievneho endotelového rastového faktora
Pete Kolář, Blandína ipková, Jana Štefaničková
KAZUISTIKY
Články v tejto téme sú dostupné iba pre prihlasených užívateľov.
Penetračné poranenie oka – „TŔŇ V OKU“
Zuzana Prídavková, Anna Bieliková, Vladimír Ďurej, Nikola Raffajová
Sledovanie zrakovej ostrosti do blízka u pacientov s vlhkou formou VPDM liečených afliberceptom
Zuzana Šustykevičová, Zuzana Šulavíková, Marek Káčerik
Očné komplikácie ochorenia COVID-19 – konjunktivitída, episkleritída, uveitída
Pavol Veselý, Alena Furdová, Michal Štubňa, Elena Nováková
VIDEOKAZUISTIKA
Články v tejto téme sú dostupné iba pre prihlasených užívateľov.
Kongenitálny kolobóm dúhovky a implantácia na skléru fixovanej IOL
Ivajlo Popov
HISTORICKÉ OKIENKO
Články v tejto téme sú dostupné iba pre prihlasených užívateľov.
Aristoteles
Anton Gerinec
BLAHOŽELANIE
Články v tejto téme sú dostupné iba pre prihlasených užívateľov.
Nestor slovenskej oftalmológie, emeritný profesor MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., sa v r. 2021 dožil 90 rokov
Anton Gerinec
Doc. MUDr. Marián Potocký, CSc. – jubilant (70 r.)
RÔZNE
Viac času na život – TAE v praxi?
Článok je dostupný iba pre prihlasených užívateľov.
Anna Hulitková, Ladislav Jančo
Význam tekutiny pri diabetickom edéme makuly
Článok je dostupný iba pre prihlasených užívateľov.
Zuzana Gabrielová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Oftalmológia pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by