Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: DOŠKOLOVANIE LEKÁROV
Podpora luteálnej fázy v cykloch asistovanej reprodukcie
P. Harbulák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Úloha progesterónu je v procese ľudskej reprodukcie nenahraditeľná. Výrazne sa
podieľa na otehotnení a úspešnom priebehu včasnej tehotnosti. Vzhľadom na jeho
dôležitú úlohu, ktorú zohráva v príprave sliznice na úspešné uchytenie embrya
v maternici, je prirodzené, že sa jeho exogénna suplementácia stala základnou súčasťou
terapeutických postupov v liečbe neplodnosti, predovšetkým v cykloch asistovanej
reprodukcie.
progesterón ovariálna hyperstimulácia luteálna fáza
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 44 – 46
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by