Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
1. MARTINSKÁ LIVE 3D SURGERY
8. júna 2018
Miesto konania
Aula Magna
Malá hora 4/A, 036 01 Martin
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk
REGISTRAČNÝ POPLATOK 
do 30. 04. 2018 po 30. 04. 2018
Lekári 15 €  20 € 
Sestry 10 €  15 € 

SPÔSOB PLATBY
– prevodom na účet
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 8618
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
– v hotovosti pri registrácii
V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka
na účely identifikácie platiteľa.

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania 
s pridelením kreditov CME.
Potvrdenie obdržíte po skončení odborného programu.

Pasívna účasť:
8. júna 2018                        5 kreditov

Aktívna účasť:
domáci autori                    10 kreditov
domáci spoluautori              5 kreditov
zahraniční autori                15 kreditov
zahraniční spoluautori        10 kreditov

Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
HLAVNÍ PARTNERI
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal