Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
146. INTERNISTICKÝ DEŇ
07. 11. 2019
Miesto konania
Hotel Bratislava
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk
REGISTRAČNÝ POPLATOK
10 Eur

Prví autori, študenti a dôchodcovia sú oslobodení od platby registračného poplatku.


INÉ POPLATKY
Obed - 10 Eur
Obed sa bude podávať formou bufetu.
Počet lístkov je obmedzený.


SPÔSOB PLATBY
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 1. 11. 2019)
Majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 71119 (v prípade online registrácie použite číslo zálohovej faktúry)
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

• v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné
uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby
na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Partneri
Ďakujeme.
Hlavní partneri
Partner
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal