Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
3. FESTIVAL NEURO KAZUISTÍK
15. - 16. 3. 2019
Miesto konania
Holiday Inn
Športová 568/2, 010 10 Žilina
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0911 038 002
marketing@amedi.sk
MIESTO KONANIA
Hotel Holiday Inn Žilina, Športová 568/2, 010 10 Žilina

REGISTRÁCIA
15. marec 2019 16. marec 2019
od 12:00 hod. 08:00 – 13:00 hod.

REGISTRAČNÝ POPLATOK
do 31. 1. 2019 od 1. 2. 2019
Členovia SNeS SLS 50 € 70 €
Ostatní 60 € 80 €

Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet k stanovenému termínu.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

POPLATKY
Diskusný večer 15. 3. 2019 10 €
Obed a občerstvenie 16. 3. 2019 5 €

Z účasti na podujatí neplynie nepeňažné plnenie.

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
– účasť na odborných prednáškach
– všetky materiály, program, kongresová taška
– DPH
– materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov

SPÔSOB PLATBY
– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 24. 2. 2019)
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 150319
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

PREDNÁŠKY
V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal