organizátor podujatia www.amedi.sk
Pod záštitou:
Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS
5 Festival NEURO KAZUISTÍK
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0948 059 239
melisova@amedi.sk
Na základe podmienok od ARS CME je potrebné, aby ste si do každej Vašej prezentácie na danom podujatí vložili ako 2. slide, slide o konflikte záujmov.
Pri nedodržaní podmienok, Vám nemusí byť umožnená prezentácia Vašej prednášky na odbornom podujatí.Termín k prihláseniu na aktívnu účasť: 14. 3. 2021

Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk, alebo mailom na melisova@amedi.sk pri dodržaní stanoveného termínu.


POKYNY PRE AUTOROV

● prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na melisova@amedi.sk najneskôr do 14. 3. 2021
● všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
● formulujte prednášku na max. 10 minút.
● trvanie diskusie max. 4 minúty.
● majte na pamäti, že počas 10 minút môžete ukázať do cca 13 slidov.
● kazuistika nemá obsahovať dlhý prehľad súčasných poznatkov. Tieto si môžete pripraviť ako „zálohu“ do diskusie.
● prezentácie musia obsahovať vyhlásenie o konflikte záujmu
● akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta
● záznam z prednášok bude zverejnený na webe podujatia
● akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4; do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky
● abstrakt musí obsahovať názov prednášky, autorov (priezvisko a iniciálka mena, priezvisko a meno prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská
● o prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor, autori budú o prijatí informovaní po zostavení programu
● názov prednášky a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy.


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
● O prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor.
● Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú prezentáciu do programu ako prednášku Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov.
● O prijatí práce do programu budete informovaní mailom po zostavení programu.
● Abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v elektronickom zborníku abstraktov, ktorý bude dostupný na webe podujatia
● Súťaž o najlepšie prezentácie vyhodnotí nezávislá porota a výsledky budú zverejnené počas podujatia.
● Práce, ktoré sa umiestnia v jednotlivých blokoch na 1. až 3. mieste, budú po náležitom spracovaní uverejnené ako kazuistiky v časopise Neurológia
Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
Hlavní partneri
Partner
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal