Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Neurologický spolok Kramáre
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SEKCIA PRE SCLEROSIS MULTIPLEX PRI SNeS
II. neurologická klinika Lekárskej fakulty UK
a Univerzitnej nemocnice Bratislava
A-medi management
8. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ
Pod záštitou Andrey Kalavskej ministerky zdravotníctva SR
Miesto konania
Hotel Bratislava
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk@amedi.sk
Dôležité dátumy
•   10. 12. 2018 – prihláška na aktívnu účasť (prednáška/e-poster)
     prostredníctvom online registrácie na email:
     steiningerova@amedi.sk
    – o zaradení prednášky/e-posteru rozhoduje organizačný výbor
•   15. 1. 2019 – prihláška na pasívnu účasť
•   15. 1. 2019 – zasielanie abstraktov na email: steiningerova@amedi.sk

Potvrdenie o účasti
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Štruktúra abstraktu
Názov prednášky, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno
prednášajúceho podčiarknuť), pracovisko.

Členenie abstraktu
Úvod, materiál a metodika, výsledky, záver.
Štruktúrovaný abstrakt treba odoslať e-mailom v elektronickej podobe napísaný písmom Times New Roman,
veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu prednáška/poster.

(V prípade, že abstrakt nebude dodaný v termíne, vo vytlačených abstraktoch bude uvedený s poznámkou: Abstrakt nedodaný.)

E-poster
-    e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
-    veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
-    súbor následne uložte vo formáte .pdf
-    aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty,
     grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov,
ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal