organizátor podujatia www.amedi.sk
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SEKCIA PRE SCLEROSIS MULTIPLEX PRI SNeS
Neurologický spolok Kramáre
A-medi management s.r.o.
9. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ
Miesto konania
Park Inn by Radisson Danube Bratislava
Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava
Termín podujatia
30. 9. - 01. 10. 2021
Koniec registrácie 24. 09. 2021
Registrácia
Zaregistrujte sa na podujatie.
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0948 059 239
melisova@amedi.sk
DÔLEŽITÉ DÁTUMY
• 30. 6. 2021 – prihláška na aktívnu účasť (prednáška/e-poster) prostredníctvom online registrácie na email: melisova@amedi.sk
– o zaradení prednášky/e-posteru rozhoduje organizačný výbor
• 24. 9. 2021 – prihláška na pasívnu účasť
• 20. 8. 2021 – zasielanie abstraktov na email: melisova@amedi.sk

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU

Názov prednášky, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho podčiarknuť), pracovisko.

ČLENENIE ABSTRAKTU

Úvod, materiál a metodika, výsledky, záver.
Štruktúrovaný abstrakt treba odoslať e-mailom v elektronickej podobe napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu prednáška/poster.
(V prípade, že abstrakt nebude dodaný v termíne, vo vytlačených abstraktoch bude uvedený s poznámkou: Abstrakt nedodaný.)

E-POSTER
- e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
- veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
- súbor následne uložte vo formáte .pdf
- aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal